Indicele credibilității portalurilor informaționale (ICPI)

Metodologie de monitorizare

Descriere generală
arrow

Metodologia a fost elaborată în cadrul proiectului „Evaluarea portalurilor de informare online”, de către experții media Ion Bunduchi și Petru Macovei. Proiectul a fost implementat în 2017 cu sprijinul financiar al Fundației Soros-Moldova. Portalurile au fost evaluate de Centrul pentru Jurnalism Independent în cadrul proiectelor „Monitorizarea rețelelor sociale în alegeri”, realizat cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii, și „Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova” (MEDIA-M), implementat de Internews în Moldova cu suportul USAID și UK. Experți coordonatori: Ion Bunduchi, Ina Grejdeanu, Nadine Gogu, Anastasia Nani.

Metodologia include în sine evaluarea a trei componente:
 1) Suficiența datelor de identificare a portalurilor informaționale;
 2) Calitatea conținuturilor mediatice ale portalurilor informaționale;
 3) Gradul de accesibilitate a datelor portalurilor informaționale.

Rezultatele monitorizării și evaluării permit formularea sugestiilor și recomandărilor de îmbunătățire a activității portalurilor informaționale în beneficiul utilizatorilor lor.

Suficiența datelor de identificare este necesară pentru a înlătura eventualele suspiciuni ale utilizatorului, pentru a facilita interactivitatea (caracteristică esențială pentru media on-line) și, în definitiv, prin deschidere către utilizatori, pentru fortificarea credibilității portalurilor informaționale ca principal factor motivant de existență și funcționare.

Conținuturile mediatice de calitate sunt oportune pentru o informare veridică și onestă a utilizatorilor, în contrapunere cu practicile condamnabile de dezinformare și de manipulare prin intermediul portalurilor pseudo-informaționale.

Accesibilitatea ușoară la informația solicitată de utilizator demonstrează grija portalului pentru comoditatea și pentru timpul utilizatorului.

Evaluarea celor trei componente este făcută prin utilizarea tehnicii de analiză a portalurilor informaționale. Respectiva tehnică presupune evaluarea conținutului portalului supus monitorizării în regim on-line cu scopul de a determina prezența sau lipsa caracteristicilor cantitative și calitative adoptate de metodologie. Eficiența tehnicii respective este asigurată de similaritatea maximă în raport cu modalitățile obișnuite de căutare a informației la care recurg utilizatorii de rând.

Evaluarea conținuturilor portalurilor este efectuată comparând gradul de corespundere rigorilor juridice și deontologice impuse unei surse mediatice tradiționale. Rigorile iau în seamă practicile bune din țară și de peste hotare. Astfel, evaluarea din cadrul monitorizării se face în temeiul unor anumite criterii.

Rezultatul monitorizării semnifică:
 -  măsura (valoare numerică) în care portalul informațional evaluat corespunde rigorilor;
 -  gradul de credibilitate.

Principii de bază ale monitorizării
arrow

Monitorizarea se întemeiază pe următoarele principii de bază:
 -  Principiul transparenței: metodologia și rezultatele monitorizării sunt făcute publice.
 -  Principiul independenței: rezultatele monitorizării depind exclusiv de aprecierile autorilor acesteia, independenți de oricare factori de influență și independenți unii de alții.
 -  Principiul obiectivității: rezultatele monitorizării reflectă situația subiectului evaluat conform criteriilor prestabilite și nu depind de voința autorilor monitorizării. Autorii monitorizării posedă cunoștințe și calificări corespunzătoare.

Monitorizarea poate fi utilizată în calitate de control social asupra activității portalurilor informaționale. Efectuarea periodică a monitorizării oferă posibilitatea de a urmări evoluțiile sau involuțiile pe acest segment al mass-media on-line. Rezultatele monitorizării sugerează căi și soluții de remediere a situațiilor problematice.

Scopul monitorizării
arrow

Monitorizarea are drept scop să determine gradul de credibilitate al fiecărui subiect în urma evaluării făcute în conformitate cu criteriile metodologiei de monitorizare.

Obiectul monitorizării
arrow

Obiectul monitorizării îl constituie corespunderea conținutului portalurilor informaționale rigorilor juridice și deontologice, cuprinse în actele normative în vigoare, inclusiv:
Legea privind accesul la informație.
Legea cu privire la libertatea de exprimare.
Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Subiectul monitorizării
arrow


Subiect al monitorizării îl constituie unul, câteva sau toate portalurile informaționale din RM considerate a face parte din mass-media on-line, funcționale la momentul efectuării monitorizării și anunțării rezultatelor.
Subiect al monitorizării este considerat:
orice site autonom cu conținuturi jurnalistice (știri, reportaje, interviuri, comentarii, investigații, etc), dacă acestea au o periodicitate de, cel puțin, o dată pe lună;
orice site-clonă al publicațiilor periodice (ziare și reviste);
orice site mixt al publicațiilor periodice (pe lângă conținuturile din publicația periodică, site-ul plasează conținuturi proprii);
orice site al vreunui post de radio și de televiziune, dacă acesta plasează;
textul integral al conținuturilor difuzate la radio/TV, plus textul conținuturilor realizate separat pentru site;
textul celor mai importante conținuturi difuzate la radio/TV, la discreția site-ului, plus textul conținuturilor realizate separat pentru site;
doar textul unor conținuturi realizate pentru site;
orice site-fantomă cu conținuturi de orice natură, utilizate în scopuri obscure.

Conținuturile monitorizate
arrow

Conținuturile subiecților monitorizați pot fi:
cele plasate la o rubrică din meniu (politic, economic, social etc);
cele care reprezintă un gen jurnalistic sau mai multe (știri, interviuri, reportaje, investigații, longread-uri etc);
cele care solicită acuratețe deplină (știrile conflictuale, cele electorale, cele cu protagoniști copii, cele cu protagoniști persoane cu nevoi speciale etc);
toate conținuturile.

Criterii de monitorizare
arrow

Monitorizarea portalurilor informaționale este efectuată conform următoarelor criterii:

1. Disponibilitate date de identificare
Raționamentul criteriului:  măsoară gradul de deschidere și de transparență al portalului în raport cu utilizatorii săi. Mass-media promovează transparența ca valoare democratică inclusiv prin transparența propriei activități. O instituție mediatică onestă, ca și oricare alt organism social, nu are ce ascunde. Însăși faptul dosirii anumitor informații de către oricare organism social este susceptibil de bănuieli și știrbește iminent din credibilitatea respectivului organism. Or, fără credibilitate, dispare motivația existenței și activității acestuia.

Criteriul stabilește disponibilitatea sau indisponibilitatea informației despre portal, cum ar fi anul fondării, denumirea fondatorului/numele proprietarului, adresa și datele de contact reale, echipa portalului, finanțatorii portalului, etc.

Criteriul are următoarele valori numerice
5 puncte – datele sunt disponibile și funcționale;
0 puncte – datele sunt disponibile, dar nefuncționale; datele sunt indisponibile.

Surse de verificare: Monitorii verifică rubricile/subrubricile de prezentare a portalului, amplasate în partea de sus, în partea de jos sau în părţile laterale ale primei pagini (home page). Rubricile/subrubricile pot avea denumiri diferite: ”Despre noi”, ”Despre proiect” „Cine suntem”, ”Contacte”, ”Echipa noastră” etc. De asemenea, monitorii vor verifica, dacă datele de contact, în cazul în care sunt disponibile, sunt și funcționale. Datele de identificare sunt considerate funcționale, dacă pe perioada monitorizării un administrator al portalului a fost de găsit.

2. Declarație politică editorială
Raționamentul criteriului: măsoară gradul de deschidere, de previzibilitate și de responsabilitate al portalului în raport cu utilizatorii săi. Anunțarea politicii editoriale este binevenită din, cel puțin, două motive: utilizatorul, familiarizându-se cu ea, decide dacă portalul respectiv este cel pe care-l va vizita/consulta/folosi; portalul își ia angajamente în fața utilizatorilor și trebuie să le respecte. Declarația adaugă certitudine utilizatorului, iar portalului – credibilitate.

Criteriul stabilește prezența declarației politicii editoriale. De regulă, politica editorială este o strategie redacțională, o orientare a portalului pe termen lung care dictează o anumită viziune asupra valorilor profesionale, sociale, morale, culturale, politice, economice etc. Politica editorială e și cea care, apriori parcă, răspunde la eventualele întrebări sau nedumeriri ale utilizatorului. De exemplu, un portal economic își va selecta știrile altfel, decât un portal destinat femeilor. Politica editorială face ori ar trebui să facă diferența dintre un portal de afaceri și unul de scandal; un portal cu orientare politică de stânga și unul cu orientare politică de dreapta, etc. Contează, deci, ca utilizatorului să i se comunice politica editorială asumată de către portal și, odată asumată, este de așteptat, ca aceasta să fie respectată.

Criteriul are următoarele valori numerice:
5 puncte – există declarația politicii editoriale;
0 puncte – nu există declarația politicii editoriale.

3. Norme profesionale asumate public
Raționamentul criteriului: măsoară gradul de responsabilitate al portalului pentru asumarea publică a normelor profesionale/deontologice și, în definitiv, gradul de responsabilitate în raport cu utilizatorii săi. În plus, portalul demonstrează spirit corporativ pentru calitatea profesională a breslei și responsabilitate colectivă pentru respectarea deontologiei profesionale.

Criteriul stabilește aderența sau lipsa de aderență a portalului la Codul deontologic al jurnalistului din RM sau la vreun document similar național/internațional.

Criteriul
are următoarele valori numerice:
5 puncte – și-a asumat public normele profesionale;
0 puncte – nu și-a asumat public normele profesionale.

4. Calitate produse mediatice
Raționamentul criteriului: determină calitatea produselor mediatice, fără de care nu poate apărea credibilitatea. Este misiunea firească a mass-media să ofere produse mediatice calitative, aceasta însemnând că portalul trebuie să urmărească scopul de a informa, a educa sau a distra utilizatorul, respectând normele de corectitudine juridică și deontologică. Dacă este urmărit alt scop, atunci portalul, mai degrabă, manipulează utilizatorul. Este criteriul cel mai valoros, pe care ar trebui să-l întrunească orice instituție mediatică. Fără a răspunde acestui criteriu, orice portal informațional nu poate pretinde credibilitatea utilizatorilor, chiar dacă întrunește toate celelalte criterii. Este motivul, din care respectivul criteriu ”cântărește”, ca punctaj, cât celelalte patru luate la un loc.
Criteriul stabilește dacă un produs mediatic răspunde mai multor rigori, inclusiv:


4.1 Tema subiectului este actuală și de interes public:
Informația e actuală și de interes public – 6 puncte,
Informația e de interes public, dar nu e actuală – 3 puncte,
Informația e actuală, dar nu de interes public – 0 puncte,
Informația nu e de interes public și nu e actuală – minus 3 puncte,
Informația nu e de interes public, nu e actuală și promovează anumite curente politice (teorii conspiraționiste, practici oculte, antivalori (discurs de ură, discriminare etc), valori străine, fakenews, zvonuri etc.) – minus 6 puncte
4.2 Subiectul face trimitere la surse: 

Sursele sunt diverse, credibile (independente, documentare sau vii, concrete și relevante), reprezintă toate părțile din conflict – 8 puncte
Sursele sunt credibile, reprezintă ambele părți din conflict, dar sunt citate și surse gen “experți independenți afirma” – 4 puncte
Sursele sunt credibile, nu sunt diverse, reprezintă doar o parte, inclusiv in situații de conflict – 0 puncte
Sursele reprezintă ambele părți din conflict, dar nu sunt credibile (experți anonimi, surse irelevante) – minus 4 puncte
Sursele nu sunt credibile sau nu sunt citate surse – minus 8 puncte
4.3 Subiectul este scris cu acuratețe, iar informația comunicată – verificată la veridicitate: 

Titlul corespunde conținutului, datele sunt exacte, imaginile utilizate întregesc subiectul, subiectul e preluat, dar verificat la veridicitate – 8 puncte
Titlul corespunde conținutului, datele sunt exacte, imaginile întregesc subiectul, subiectul este preluat, dar nu e verificat la veridicitate – 4 puncte
Titlul corespunde conținutului, imaginile întregesc subiectul, datele nu sunt exacte, subiectul nu e verificat la veridicitate – 0 puncte
Titlul nu e senzaționalist, dar nu corespunde conținutului, datele nu sunt exacte, pozele distorsionează mesajul, subiectul nu e verificat la veridicitate – minus 4 puncte
Titlul nu corespunde conținutului, titlul e senzaționalist, imaginile distorsionează mesajul, subiectul e în baza zvonurilor, subiectul e scris cu rea-credință – minus 8 puncte

4.4 Subiectul este scris imparțial și nepărtinitor: Faptele sunt separate de opinie, nu sunt utilizate adjective pentru a descrie situații, autorul este obiectiv – 8 puncte
În general, autorul e obiectiv, dar uneori sunt utilizate adjective pentru a descrie anumite situații – 4 puncte
Faptele nu sunt separate de opinie/deseori sunt utilizate adjective pentru a descrie anumite situații – 0 puncte
Faptele nu sunt separate de opinie, sunt utilizate etichete, autorul este tendențios și subiectiv – minus 4 puncte
Faptele nu sunt separate de opinie, sunt utilizate etichete, autorul este tendențios și subiectiv, este evidentă rea-intenția – minus 8 puncte
4.5 Paternitatea materialelor:
Materiale sunt proprii, semnate de autori – 6 puncte
Materialele sunt proprii, semnate de redacție – 3 puncte
Materialele sunt preluate, conform rigorilor deontologice, cu trimitere la sursele primare – 0 puncte
Materialele sunt preluate integral, fără a ține cont de rigorile deontologice, cu trimitere la sursele primare – minus 3
Materialele nu sunt semnate, nu se face trimitere la nicio sursă primară – minus 6

Criteriul cumulează următoarele valori numerice:
36 puncte – calitatea răspunde tuturor rigorilor
35,9-26 puncte – calitatea răspunde în cea mai mare măsură rigorilor
25,9-16 puncte - calitatea răspunde în mare măsură rigorilor
15,9-1 puncte – calitatea răspunde în mică măsură rigorilor
0 - minus 15,9 puncte – calitatea nu răspunde în mare măsură rigorilor
Minus 25,9 – minus 16 puncte – calitatea nu răspunde în cea mai mare măsură rigorilor
Minus 36 - minus 26 puncte – calitatea nu răspunde rigorilor, portalul acționează cu rea-credință și practică pseudo jurnalismul.

5. Accesibilitate navigare (usability)
Raționamentul criteriului: măsoară gradul de comoditate în a căuta și găsi pe portal informații relevante. Informații relevante, în sensul prezentei metodologii, semnifică datele de identificare, declarația politicii editoriale, normele deontologice asumate public, produsele mediatice. Informația relevantă își pierde din valoare, dacă nu poate fi accesată ușor sau își pierde total relevanța, dacă nu poate fi accesată.
Criteriul stabilește numărul de tranziții de la pagina de start a portalului până la informația căutată/solicitată.

Criteriul are următoarele valori numerice:
5 puncte - informațiile sunt accesibile printr-un număr de tranziții între 1 și 4;
0 puncte - informațiile sunt accesibile printr-un număr de tranziții mai mare de 4.

Deducerea indicelui de credibilitate al site-urilor monitorizate
arrow

Indicele de credibilitate al portalurilor informaționale este dedus prin sumarea punctelor atribuite fiecărui criteriu.
Punctaj maxim: 56 puncte.
Dacă portalul a obținut între 46 și 56 puncte, utilizatorii pot avea încredere în acesta.
Dacă portalul a obținut între 36 și 45,9 puncte, acesta întrunește o mare parte din criteriile de credibilitate, dar este loc de mai bine.
Dacă portalul a obținut între 26 și 35,9 puncte, acesta întrunește o parte din criteriile de credibilitate, iar utilizatorii lui trebuie să dea dovadă de precauție.
Dacă portalul a obținut între 16 și 25,9 puncte, acesta întrunește prea puține din criteriile de credibilitate.  
Dacă portalul a obținut mai puțin de 16 puncte, utilizatorii nu pot avea încredere în acesta.
În funcție de punctajul acumulat, vor fi generate score-uri  care vor fi afișate, după ce utilizatorul va introduce în aplicația specială denumirea portalului. Acestea vor fi însoțite de explicații:

ATENȚIE: PORTALUL NU ESTE INFORMAȚIONAL!

În rezultatul monitorizării, portalul indicat a acumulat de la minus 36 până la 0 puncte. Portalul indicat nu este unul informațional și ar putea fi utilizat în alte scopuri decât transmiterea informațiilor, inclusiv în scop de manipulare și transmitere a unor știri false. Nu vă recomandăm să utilizați acest portal ca sursă de informație. Pentru a evita manipularea informațională, vă recomandăm să vă informați din surse credibile (vezi ratingul credibilității site-urilor monitorizate).

PORTALUL NU ÎNTRUNEȘTE CRITERIILE MINIME DE CREDIBILITATE

În rezultatul monitorizării, portalul indicat a acumulat de la 0 până la 16 puncte. Portalul nu corespunde criteriilor minime de credibilitate descrise de experții Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI) în metodologia de monitorizare. Nu vă recomandăm să utilizați acest portal ca sursă de informație. Pentru a evita manipularea informațională, vă recomandăm să vă informați din surse credibile (vezi ratingul credibilității site-urilor monitorizate).

PORTALUL ÎNTRUNEȘTE  PUȚINE CRITERII MINIME DE CREDIBILITATE

În rezultatul monitorizării, portalul indicat a acumulat de la 16 până la 26 de puncte. Portalul întrunește prea puține din criteriile minime de credibilitate descrise de experții Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI) în metodologia de monitorizare, ceea ce nu ne permite să vi-l recomandăm în calitate de sursă de informație credibilă. Pentru a evita manipularea informațională, vă recomandăm să vă informați din surse credibile (vezi ratingul credibilității site-urilor monitorizate).

PORTALUL ÎNTRUNEȘTE UNELE CRITERII MINIME DE CREDIBILITATE

În rezultatul monitorizării, portalul indicat a acumulat de la 26 până la 36 de puncte. Portalul corespunde unor criterii minime de credibilitate descrise de experții Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI) în metodologia de monitorizare, însă este loc de mai bine. Unele materiale publicate nu sunt suficient de bine documentate și denotă o atitudine ușor părtinitoare. Vă recomandăm să vă informați și din alte surse. Pentru a evita manipularea informațională, vă recomandăm să vă informați din surse credibile (vezi ratingul credibilității site-urilor monitorizate).

PORTALUL ÎNTRUNEȘTE ÎN MARE PARTE CRITERIILE MINIME DE CREDIBILITATE

În rezultatul monitorizării, portalul indicat a acumulat de la 36 până la 46 de puncte. Portalul corespunde în mare parte criteriilor minime de credibilitate descrise de experții Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI) în metodologia de monitorizare. Pentru a evita manipularea informațională, vă recomandăm să vă informați din surse credibile (vezi ratingul credibilității site-urilor monitorizate).

PORTALUL ÎNTRUNEȘTE TOATE CRITERIILE MINIME DE CREDIBILITATE

În rezultatul monitorizării, portalul indicat a acumulat între 46 și 56 de puncte. Portalul corespunde tuturor criteriilor minime de credibilitate descrise de experții Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI) în metodologia de monitorizare. Pentru a evita manipularea informațională, vă recomandăm să vă informați din surse credibile (vezi ratingul credibilității site-urilor monitorizate).

Ratingul credibilității site-urilor monitorizate

Ratingul credibilității portalurilor informaționale este determinat de punctajul total întrunit în ordine descrescătoare. În rating intră portalurile care au întrunit mai mult de 20 de puncte.

Ratingul credibilității este stabilit de o aplicație elaborată în acest scop de către organizatorul monitorizării.

logoPlatforma Media Radar a fost creată în cadrul proiectului „Comunicare strategică și suport pentru mass-media în Republica Moldova” cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și este administrată de Centrul pentru Jurnalism Independent. Conținutul platformei este responsabilitatea exclusivă a autorului și nu reflectă în mod necesar opinia Uniunii Europene.
Resurse Utile
App StorePlay Store
Abonează-te
Platforma Media Radar a fost creată în cadrul proiectului „Comunicare strategică și suport pentru mass-media în Republica Moldova” cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și este administrată de Centrul pentru Jurnalism Independent. Conținutul platformei este responsabilitatea exclusivă a autorului și nu reflectă în mod necesar opinia Uniunii Europene.